MI A CSALÁD REND?

Életünk meghatározott Rendben fejlődik, melyek már adottak számunkra. Gondolj csak arra, hogyan fejlődik a magzat az anyaméhben. Rend nélkül nincs forma, és nincs – anyagi értelemben vett – létezés. Az emberi létezés is így alakul, ezek adják a határait, mind testi, Lelki, és szellemi szinten is.

1620400_474101269367345_236536874_n

A Renddel először a családban találkozunk, melyhez nem csak a szülők, hanem  az egész család, maga a klán tartozik.

Családunk egy teret, egy mezőt alkot, melyben fontos erők hatnak, ezek közül is a legfontosabbak: az odatartozás rendje, az adás-kapás egyensúly és az időbeli sorrendiség.

Az odatartozás rendje, a csoport teljessége – a kollektív lelkiismeret vigyázz, hogy a családból senkit és semmit ne lehessen kizárni. Mindenki, aki a család tagja, vagy valaha valamilyen kötődés alakult ki egy családtaggal, odatartozik. Bárki, akit valamilyen okból kizár, kitaszít a család – mintha nem is létezne -, ezzel megbontja a Rendet. Az elfojtás (pl. egy tragikus élmény) szintén árt a csoportdinamikának.  A Rendszer kiegyenlítésre törekszik, így a kitaszított családtagok, elnyomott események nemzedékekre hatnak ki, és akár több generáción keresztül is megjelenhetnek betegség, sikertelenség, párkapcsolati vagy egyéb probléma formájában.

Adás-kapás egyensúlya – az emberi kapcsolatok alapvető eleme. Egy párkapcsolatban, ahol az egyik fél folyamatosan többet ad, az előbb-utóbb megromlik, mert az egyenlő felekből alá-fölé rendelt viszony alakul ki. Mikor a családban valaki elkövet egy bűnt, és nem vállalja a felelősséget,  akkor a Rendszerben később, az ő leszármazottai fogják ennek a bűnnek az árát megfizetni, megbűnhődni, ők veszik át ennek a terhét.

Időbeli sorrend – egy családon belül azokat illeti meg az elsőbbség, akik előbb kerültek a rendszerben. A családfelállítás során már csak az az egy momentum, mikor elismeri a fiatalabb testvér az idősebb elsőbbségét, a második feleség/férj az elsőt, egyszerre helyreáll a Rend, a személyek megkönnyebbülnek. Viszont a különböző csoportok és rendszereknél ez pontosan fordítva van, pl. a később alapított családnak van elsőbbsége sz előzővel szemben.

A családi rendszerünket energiák hatják át, melyek mindig kiegyenlítésre törekszenek. Több generációra visszamenőleg sokszor már nem tudjuk milyen történések voltak, viszont ezeknek a hatását magunkon viseljük. A családfelállítás, mint terápiás módszer ebben segít, a szándékodnak megfelelően feltárja, hol van elcsúszás, és azt képes feloldani.

Erőss Anna családrend mediátor

 

Reklámok